#Sever 1#Sever 2
Cùng lúc chơi hai chị đồng nghiệp dâm ngon

Cùng lúc chơi hai chị đồng nghiệp dâm ngon

Nội dung phim

Cùng lúc chơi hai chị đồng nghiệp dâm ngon. Hắn đã làm được cái điều mà biết bao nam đồng nghiệp trong công ty ước ao mà không nổi. Thậm chí, nhiều kẻ đến một người cũng không chạm vào được. Hắn làm được điều này, một phần là vì dẻo mỏ, hiểu phụ nữ. Phần khác là dựa vào khẩu súng liên thanh trong đũng quần. Cả hai chị đồng nghiệp ấy đều là đàn bà đã có chồng. Đang tuổi lang tuổi hổ nên các chị thèm tình dục lắm. Hắn có thể đáp ứng các chị, thậm chí đàn áp các chị trên giường. Khiến cho các chị sướng phê, đạt cực khoái liên tọi. Cuộc chơi này chắc chắn sẽ xuyên đêm…

Diễn viên tham gia phim